Početna stranica

neslužbene stranice o Podravskim Sesvetama

Stari narodni glazbeni sastavi iz:

Podravine Zagorja Prigorja Moslavine Posavine Pokuplja Međimurja

 

Međimurje

 

Anica Zubović

Prva ploča s međimurskim narodnim pjesmama snimljena je 1960. godine.
Snimila ju je,  Anica Zubović uz pratnju Tamburaškog  zbora Radio Zagreba Vodstvo: Ivan Petanjek.

Ploča broj EPY 3045  snimljena je 1959 godine,
s pjesmama: 
 
A1 - Ki so dečki črleneši, A2 - Došlo nam je protuletje, B1 - Slavuj pjeva ju livadi,
B2 - Celo selo se spomina.
      

 Ruža Pospiš
Baldani

Svoju prvu ploču s međimurskim narodnim pjesmama snimila je Ruža Pospiš Baldani, uz pratnju „Ansambla Zagrebačke pivovare“. Dirigent: Teodor Boch.

Ploča broj EPY 3876 snimljena je 25.04.1968. godine, s pjesmama:
 A1- Ki so dečki črleneši, A2 - Dremle mi se, dremle, B1 - Vehni, vehni, fijolica,
B2 - Zelena dobrava.Josip Glavina Tamburaški Orkestar Ogranka Seljačke Sloge - Prelog

Josip Glavina vokalni solista tamburaškog orkestra Ogranka Seljačke Sloge iz preloga snimio je dvije gramofonske ploče, s međimurskim narodnim pjesmama.

Prvu svoju ploču broj: EP 12312  u pratnji tamburaškog orkestra snimio je 10.10.1967. godine, s pjesmama: A1-Trsek moj zbudi se (Ivan Glavina), A2 - Koritare,    B1- Kaj se pripetilo, kaj se dogodilo,   B2 - Lasi si je rudala.

 

Drugu svoju ploču broj: EPY 4110 u pratnji tamburaškog orkestra snimio je 14.14.1968. godine, s pjesmama: A1 - Da bi se zrušile te Legradske gore, A2 - Ni na svetu lepšega, B2 - Žena ide na goste, B2 - Starome pajdašu (Ivan Glavina).

 

Josip Glavina i Tamburaški Orkestar Ogranka Seljačke Sloge - Prelog u razdoblju šezdesetih, pa sve do osamdesetih, nastupali su na svim kulturno umjetničkim priredbama, manifestacijama i smotrama bivše države. Posebno su bili poznati po međimurskim gostima i zabavama što su se priređivale po preloškim gostionicama. No onda su zapuhali neki novi vjetrovi, novokomponirane glazbe. Tradicijska glazba polako je stavljena sa strane.
                                                                                                                                 
Arhiva gramofonskih ploča Josip Jurinjak
 

Stari  narodni  glazbeni  sastavi                            Kajkavska kulturna muzička baština


Computer design and copyright ©1998. - 2022.