21.12.2019.
U Maloj Sali Općine potpisani su
Ugovori o dodjeli stipendija u visini 500,oo kn. Ugovore sa 16 redovnih studenata potpisao je načelnik Općine Podravske Sesvete Krunoslav Bratanović uz prisustvo njegovog zamjenika Sitek Mladena. Osim studenata ugovore su supotpisali i njihovi roditelji. (FB + 7 fotografija)