neslužbene stranice o Podravskim Sesvetama

    ŽUPA    DRAGANCI    MEKIŠ    GOSPODARSTVO    SPORT    DVD    PS WI-FI   KORISNI  LINKOVI    

Ostale internet stranice o Podravskim Sesvetama        Sesvečki telefonski brojevi ustanova i  poduzeća           Autori i kontakt

 

Muzički sastavi

   Blaž Lenger - život i djelo
   Narodni ansambl Blaža Lengera
  
Velimir Lenger
   Ivan Belobrk i sastav "Belobrki"
  
Šanteki
   Rođak Roza
   Matija Nađ

   Valent Sabolić i "Matice"
   Franjić Stjepan
   Ivan Babec
   Slavko Šantek
   Ivan Krupski
   Štefina Franjić
__________________________________________Najnovija zbivanja u i okolo Draganec
pratite na Facebooku

_________________________________

 

    ŠANTEKI
   

 

Članovi sastava
 
(1965.)

 Franjo Bogdan 1.violina,
Josip Posavec Pernatačka
2.violina,
Ivan Kovačev
harmonika,
Nikola Matulec
bugarija vokal,
Stjepan Šantek
bas
 

 

  Šanteki kao i većina sastava ovoga kraja počinju djelovati 1960. godine. Njihov glazbeni izričaj, uvelike se razlikovao od ostalih tadašnjih sastava pa i samih Lengera koji također djeluju u to vrijeme, jer  u sastavu umjesto cimbula imaju harmoniku. Bili su dosta kako se doznaje domoljubno osviješteni, a što se vidi i iz naslova njihovih dvaju brojeva, a opet u kojima su zastupljeni naslovi „ Oj Hrvatsko, ti si lijepa“ i  „ Ustani bane“ . Upravo možda u tome i leži činjenica da im nikad nije bilo omogućeno snimanje ploče u tadašnjem „ Jugotonu“ .
  Stjepan Šantek zvani Štefina bio je bajser ( svirao bajs ) i po njemu sastav je i dobio ime. Visok , crnokos, pravilnih crta lica, uz svoj bajs stasom djeluje a što je i bio pravi vođa. Sviraju svatove i zabave. Iz zapisanog razgovora s Josipom Posavec zvanim Pernatačka vidi se kako nekad svirac nije bilo baš lako biti: “Nigdar ne zabim svate pri Matošini lugarovom iz Batinske. Bilo je to 1968. Svati trajali četiri dana i tri noći. Ako smo med tem spali po četiri vure to je bilo bog bogov. "

_____________________________________________________________________________________________________

  Sesvečki glazbeni sastavi, svirači i pjevači, izrađivači glazbala, zabavljači, zapisivači...

 

Narodni glazbeni sastavi iz Draganca

Podravski narodni glazbeni sastavi

Kajkavska kulturna muzička baština

 

Neslužbene, znanstveno-obrazovne i informativne stranice o Podravskim Sesvetama!
Computer design and copyright ©1998.-2022.