neslužbene stranice o Podravskim Sesvetama

    ŽUPA    DRAGANCI    MEKIŠ    GOSPODARSTVO    SPORT    DVD    PS WI-FI   KORISNI  LINKOVI    

Ostale internet stranice o Podravskim Sesvetama        Sesvečki telefonski brojevi ustanova i  poduzeća           Autori i kontakt

 

Muzički sastavi

   Blaž Lenger - život i djelo
   Narodni ansambl Blaža Lengera
  
Velimir Lenger
   Ivan Belobrk i sastav "Belobrki"
  
Šanteki
   Rođak Roza
   Matija Nađ

   Valent Sabolić i "Matice"
  
Franjić Stjepan
 
  Ivan Babec
 
  Slavko Šantek

   Ivan Krupski
   Štefina Franjić
__________________________________________

  Društveni život sela nije bio previše bogat, radilo se uglavnom mnogo, a značajnija društvena okupljanja su bila: žetva, berba kukuruza, gradnja kuće, svadba, krštenje, čehanje perja.
  Upravo baš ti događaji i trenuci zajedništva bivaju trenucima druženja i radosti. Svako selo je gotovo bilo mali takoreći svijet - mikrokozmos samo za sebe. Tako na ovim područjima u početku nisu postojali klasični muzički sastavi, već se radilo uglavnom o samoukim muzičarima koji se okupljaju i zabavljaju ljude u trenucima manjih i većih značajnijih okupljanja. Tako bi se na primjer za vrijeme dugih zimskih dana nakon čehanja perja okupili upravo ti samouki muzičari u jednu manju grupu tzv. partiju a koja bi onda odigrala, nekoliko  plesov i eto selske kućne zabave. Nitko od tadašnjih muzičara se nije ni doživljavao kao „ muzički umjetnik “. a nije poznavao ni note. Jedno od svjedočanstava Marka Horvata ( Šimok ) kako su sastavi nastajali: “ Pasli smo svinje po šumi i vučili se. Ha , nekaj je vlezlo vu tu glavu. Idemo se vučit svirat ! „ .
  Uglavnom su svirali po sluhu, bili su to kako si i sami za sebe znali reći „ sluhisti“. Upravo od tih samoukih „ sluhista „ partija muzičara , kasnije nastaju manje ili više poznati  sastavi.

 Svi oni dali su dio sebe i svoje ljubavi podravsko0j glazbi i ostali njen značajan dio.Najnovija zbivanja u i okolo Draganec
pratite na Facebooku

_________________________________

 

 

  Franjić Stjepan (1938-.2012.)  Rođen je 21.12.1938. godine u Dragancima, otac Franjić Valent i majka Franjić Kata. Ljubav prema glazbi naslijedio je od oca, koji svira bugariju. Svira i pjeva u sastavu narodnoga ansambla „Lengeri“ kojim je opjevao Podravinu ravnu. Povremeno svira i u drugim sastavima, jer to biva uobičajeno da se svirači posuđuju u slučaju odsutnosti nekog od stalnih članova sastava.  Jednostavno uz „Lengere“ ulazi u legendu podravske glazbe. Umro je 27.01.2012. godine. Za sobom uz dobar melos ostavio dvoje sinova Zlatka i Darka.
 

  Ivan Babec (1922.-1986.)

  Ivan Babec rođeni je Dragančanin , od majke Roze i oca Luke. Svoj je radni vijek proveo u službi kurira u Općini Kloštar Podravski. Svakodnevno je na posao putovao biciklom te vrijeme kratio smišljajući stihove koje je potom zapisivao na papir. Hobiji su mu još bili sakupljanje poštanskih maraka, znački, fotografija, gramofonskih ploča i knjiga. Sa suprugom Anom imao je troje djece: Nadu, Slavicu i Petra. Uvečer su u obiteljskoj kući Babec bili uobičajeni zvukovi violine.
  Ivan Babec bio je samouk svirač violine. Napisao je tekst za pjesmu Kod Podravca kuma stara koju je Blaž Lenger i uglazbio poštujući želju da vodeći instrument bude violina. I danas ta pjesma veseloga tona, kada se zavrti na lokalnim radiopostajama, izmamljuje osmijeh na licima unuka ponosnih na njihovog muzikalnog djeda.
 

  Slavko Šantek

  Rođen 16.2.1950 godine, sin Ivana i Mare Šantek. Cijeli život živi u mjestu Draganci. Od rane mladosti pokazuje sklonosti prema glazbi. Svira harmoniku. Svirao je uglavnom u sastavu Belobrki i Šanteki, te po kućnim zabavama i prigodama.
 

______________________________________________________________________________________________________

  Sesvečki glazbeni sastavi, svirači i pjevači, izrađivači glazbala, zabavljači, zapisivači...

 

Narodni glazbeni sastavi iz Draganca

Podravski narodni glazbeni sastavi

Kajkavska kulturna muzička baština

 

Neslužbene, znanstveno-obrazovne i informativne stranice o Podravskim Sesvetama!
Computer design and copyright ©1998.-2022.