Zahvala Blaža Lengera svim sudionicima na proslavi njegovog 83.  rođendanu u Podravskim Sesvetama 2003.