neslužbene stranice o Podravskim Sesvetama

Kajkavska muzička baština

______


 

_____________________

  Grupa ''Kap na kap''
 

 
 

 Ansambl ''Kap na kap'' osnovan je 1973 godine u Koprivnici. Voditelj sastava bio je Dujmović Zdravko Zdravek . Djelovali su vrlo kratko vrijeme, samo do 1977. godine i za to su razdoblje snimili tri gramofonske ploče.
 Članovi sastava bili su: Dujmović Zdravko Zdravek truba i gitara, Seretin Ivica Piki, Antolić Mladen Dendi i Odobašić Stjepan gitare,  Flamaceta Ivica, Hraščanec Vinko, kasnije Vujasinović Zdenko klavijature, Pintarić Ivan i Bodinovac Duško bas gitara i Betti Franjo  i Lekčević Ivan Leki bubnjevi.

Svoju prvu ploču NDK-2033 snimaju 27.03.1975. godine sa slijedećim pjesmama:
Ne čekaj je srce više (D. Bićanić - Vito Strunje), Zar ti je srce od kamena ženo
(Vito Strunje - Vito Strunje)
 

Svoju drugu ploču NDK-2047 snimaju 03.12.1975. godine sa slijedećim pjesmama:
Čuj draga molbu moju (Vito Strunje),  Marija, Marija(D.Bićanić-V.Strunje)

 

Svoju treću ploču

 NDK-2092 snimaju

 13.04.1976. godine

 sa slijedećim pjesmama:

Sam (Vito Strunje),

 Uvjek, uvjek (M. Ferković - V. Strunje)

 
 Blaž Lenger
 NA Blaža Lengera
 Marica Hasan
 Dragan Vlajnić
 Franjo Barić
 Vladimir Smiljanić
 Ivica Lazarus
 Branko Sabolović
 Mato Pintar  i 4 nevidljiva
 DUDEK i mužikaši
 Mariška band
 Kos - izrada instrumenata
 NA Belobrki
 NA Bilogorci
 NA Brankići
 NA (Ređepi) Korenići
 NA Hegedušić-Galeković
 NA Podravci
 NA Veseli Podravci
 Ansambl Novi veseli Podravci
 NA Braće Gašparića
 NA Markovice
 NA Radio Podravine
 NA Rabađije
 NA Vlahovići
 NA Steve Dijaka
 NA Franje Šuvaka
 DA Habeki
 TS Franceki
 TS Dangube
 TS Sinovi Podravine
 TS Podravci
 Grupa Kap na kap
 Grupa X
 Grupa 4X
 Grupa Maestral
 Ansambl  Perice Lulića
 Ansambl Tajna
 Ansambl  Vladimira Smiljanića
 VIS Condori
 VIS Plamteće zvijezde
 VIS Mladi
 GS Podravski mužikaši
 GS Moravci
 GS Burulici
 GS Pupelićani
 GS Pet mladih
 GS Pacuri
 MS Križanići
 MS Šanteki
 MS Tomice Rengela
 MS iz Kozarevca
 MS iz Ferdinandovca
 MS iz Kloštra P.
 MS iz Đurđevca
NO Križovljan
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The purpose of these WEB pages is to save all musician achievments of its villagers of Podravina and to show them to the whole world as a way of remembrance of  those who are gone and for today´s generation to take a pride in them and to be an example for coming generations.
..................................................................................

 
Glazbeni sastavi iz Podravskih Sesveta

Narodni glazbeni sastavi iz Draganca

Kajkavska kulturna muzička baština

Stari narodni glazbeni sastavi iz:

Podravine Zagorja Prigorja Moslavine Posavine Pokuplja Međimurja

Na adresi  
http://www.youtube.com/user/Kratkopisi
možete pogledati originalne video snimke o ljudima, životu, pjesmi, plesu i narodnim običajima Podravskih Sesveta i Podravine,
sesvećicama i sesvečanima, njihovim ljubavima i htijenjima.

Computer design and copyright ©1998. - 2022.